Az olténiai szórványiroda működését a Communitas Alapítvány folyamatosan támogatja

BGA Zrt. Logo

BGA szöveg

Kiemelt támogató: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Budapest

2011. július 20., szerda

Az egyházközség fennállása óta előszőr ünnepeltük Március 15-ét Krajován

"Talpra magyar, hí a haza !
Itt az idõ, most vagy soha !
Rabok legyünk, vagy szabadok ?
Ez a kérdés, válasszatok !
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk !"


A Nemzeti dal elhangzásával vette kezdetét Vasárnap, Március 13-án az oltyán fővárosban, Krajován először megtartott 1848-as megemlékezés. A szász evangélikus templom padjaiban izgatottan ültek az idős hívek, a padokon a zsoltároskönyvbe vagy füzetekbe rejtett régi ujságokból, folyóíratokból kivágott, vagy az imitt-amott féltve őrzött régi Petőfi-verseskötetből előszedett forradalmi költeményekre pillantva. Többszörös ünnep volt, hiszen a szórványban is böjtre készültek, úrvacsoraosztással az istentiszteleten, meg az azt követő rövid ünnepélyen Forró László, a bukaresti rádió  magyar szerkesztőségének a tagja is megjelent. Ritkán látogatnak meg bennünket "kívülállók". Ha "idegen" jelenik meg a kis közösségben, kíváncsian néznek össze a tekintetek. Meglepetésünkre, a Média embere mindenkivel szóbaelegyedett, s közben gyűlt az anyag a magnószalagra. Pascu Emília, Gavrilescu Ilona, Stoian Irma, énekeltek, szavaltak, a többi asszonnyal együtt, aztán Kovács Péter gondnok is bekapcsolódva, elmondták a hétköznapok gondjait-bajait. A lelkipásztor kiemelte, hogy a közösség kiöregedőben van. Néhány év múlva nem lesz aki ezen a vidéken, ebben a városban ünnepelje Március 15-ét. De addig, amíg lesz közösség, ameddig történelmi múltunkat meg tudjuk becsülni, ameddig ég bennünk az őseink által reánk hagyományozott forradalmi láng és magyarságtudat, addig kitartunk a végvárakon.

Nincsenek megjegyzések: